OPT BN138V Szczypce telefoniczne odgięte izolowane 1000V 165mm VDE