OPT BN136V Szczypce telefoniczne odgięte izolowane 1000V 205mm VDE